יום שלישי, 12 בדצמבר 2017

רייטינג: יום שני ה 11 בדצמבר 2017, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

The Voice עלתה מ 1.8 ל 1.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 9.86 ל 10.45 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

Kevin Can Wait ירדה מ 1.2 ל 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.35 ל 6.31 מיליון צופים.

Man With A Plan ירדה מ 1.1 ל 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.42 ל 5.70 מיליון צופים.

Scorpion נשארה על 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 5.50 ל 5.92 מיליון צופים.

Superior Donuts נשארה על 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 5.49 ל 5.18 מיליון צופים.

Lucifer ירדה מ 0.9 ל 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.39 ל 3.36 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

The Gifted נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 2.81 ל 2.78 מיליון צופים.

9JKL ירדה מ 0.8 ל 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.62 ל 4.30 מיליון צופים.

Valor נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 930 ל 760 אלף צופים.

אין תגובות: