יום שבת, 20 באוקטובר 2018

רייטינג: יום שישי ה 19 באוקטובר 2018, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

Last Man Standing ירדה מ 1.4 ל 1.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 6.32 ל 6.28 מיליון צופים.

The Cool Kids ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.77 ל 4.64 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

Blue Bloods נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 8.31 ל 8.46 מיליון צופים.

Hawaii Five-O נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 7.68 ל 7.48 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

Macgyver ירדה מ 0.8 ל 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.16 ל 6.01 מיליון צופים.

Hell's Kitchen ירדה מ 0.8 ל 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 2.67 ל 2.57 מיליון צופים.

Fresh Off The Boat עלתה מ 0.5 ל 0.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 2.69 ל 2.87 מיליון צופים.

Speechless עלתה מ 0.4 ל 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 2.26 ל 2.30 מיליון צופים.

Blindspot ירדה מ 0.5 ל 0.4 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 2.95 ל 2.52 מיליון צופים.

Dynasty נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 640 ל 610 אלף צופים.

Crazy Ex Girlfriend נשארה על 0.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 400 ל 380 אלף צופים. 

אין תגובות: