יום חמישי, 9 בנובמבר 2017

רייטינג: יום רביעי ה 8 בנובמבר 2017, תוצאות סופיותנתונים טובים: 

Empire נשארה על 1.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 5.65 ל 5.40 מיליון צופים.

"הישרדות" נשארה על 1.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 7.69 ל 7.82 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

Star ירדה מ 1.3 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.22 ל 3.76 מיליון צופים.

Law & Order:SVU ירדה מ 1.2 ל 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.81 ל 4.97 מיליון צופים.

The Blacklist נשארה על 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 5.25 ל 5.04 מיליון צופים.

Riverdale ירדה מ 0.6 ל 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 1.51 ל 1.47 מיליון צופים.

Chicago P.D ירדה מ 1.1 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.16 ל 5.16 מיליון צופים.נתונים גרועים:

SEAL Team ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.92 ל 6.22 מיליון צופים.

Criminal Minds ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.91 ל 5.50 מיליון צופים.

Dynasty נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 740 ל 720 אלף צופים.

אין תגובות: