יום חמישי, 16 בנובמבר 2017

רייטינג: יום רביעי ה 15 בנובמבר 2017, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

Empire עלתה מ 1.8 ל 2.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.40 ל 6.05 מיליון צופים.

"הישרדות" עלתה מ 1.6 ל 1.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 7.82 ל 8.85 מיליון צופים.

Modern Family עלתה מ 1.5 ל 1.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.51 ל 5.96 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

The Voice הגיעה ל 1.4 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי הגיעה ל 7.71 מיליון צופים.

The Goldbergs עלתה מ 1.3 ל 1.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.99 ל 5.63 מיליון צופים.

American Housewife עלתה מ 1.2 ל 1.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.53 ל 4.89 מיליון צופים.

Chicago P.D עלתה מ 0.9 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.16 ל 6.39 מיליון צופים.

Star נשארה על 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 3.76 ל 3.74 מיליון צופים.

SEAL Team עלתה מ 0.9 ל 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.22 ל 7.24 מיליון צופים.

Speechless עלתה מ 1.0 ל 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.86 ל 4.41 מיליון צופים.

Criminal Minds עלתה מ 0.9 ל 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.50 ל 5.64 מיליון צופים.

The Blacklist נשארה על 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 5.04 ל 5.89 מיליון צופים.

Riverdale נשארה על 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 1.47 ל 1.43 מיליון צופים.נתונים גרועים:

Designated Survivor עלתה מ 0.7 ל 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.92 ל 4.05 מיליון צופים.

Dynasty נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 720 ל 640 אלף צופים.

אין תגובות: