יום שבת, 4 בנובמבר 2017

רייטינג: יום שישי ה 3 בנובמבר 2017, תוצאות סופיותנתונים בינוניים: 

Hawaii Five-O
ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 8.67 ל 8.63 מיליון צופים.

Blue Bloods נשארה על 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 8.29 ל 9.27 מיליון צופים.

MacGyver ירדה מ 0.9 ל 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.45 ל 7.09 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

Hell's Kitchen נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 2.86 ל 3.10 מיליון צופים.

Blindspot נשארה על 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 4.13 ל 3.50 מיליון צופים.

Once Upon A Time נשארה על 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 2.44 ל 2.29 מיליון צופים.

InHumans נשארה על 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 2.05 ל 1.96 מיליון צופים.

The Excorcist עלתה מ 0.4 ל 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי  מ 1.23 ל 1.45 מיליון צופים.

Crazy Ex-Girlfriend נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 656 ל 650 אלף צופים.

Jane The Virgin ירדה מ 0.3 ל 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 600 ל 690 אלף צופים. 

אין תגובות: