יום שלישי, 14 בנובמבר 2017

רייטינג: יום שני ה 13 בנובמבר 2017, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

The Good Doctor נשארה על 1.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 10.60 ל 10.14 מיליון צופים.

The Voice נשארה על 2.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 9.63 ל 9.60 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

"רוקדים עם כוכבים" עלתה מ 1.2 ל 1.4 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 9.30 ל 9.88 מיליון צופים.

Kevin Can Wait עלתה מ 1.2 ל 1.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 6.31 ל 6.15 מיליון צופים.

Man With A Plan פתחה עם 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי הגיעה ל 5.38 מיליון צופים.

The Gifted נשארה על 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.17 ל 3.00 מיליון צופים.

The Brave נשארה על 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.18 ל 5.03 מיליון צופים.

Lucifer נשארה על 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 3.48 ל 3.58 מיליון צופים.

Supergirl נשארה על 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 1.87 ל 1.89 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

Superior Donuts ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.39 ל 4.92 מיליון צופים.

Scorpion נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 5.18 ל 4.74 מיליון צופים.

9JKL נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 4.38 ל 4.33 מיליון צופים.

Valor עלתה מ 0.2 ל 0.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 1.12 מיליון ל 940 אלף צופים. 

אין תגובות: