יום שלישי, 21 בנובמבר 2017

רייטינג: יום שני ה 20 בנובמבר 2017, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

The Good Doctor ירדה מ 1.9 ל 1.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 10.14 ל 9.97 מיליון צופים.

The Voice ירדה מ 2.0 ל 1.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 9.60 ל 9.15 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

"רוקדים עם כוכבים" נשארה על 1.4 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 9.88 ל 10.08 מיליון צופים.

Kevin Can Wait ירדה מ 1.3 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 6.15 ל 6.09 מיליון צופים.

Man With A Plan נשארה על 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 5.38 ל 5.44 מיליון צופים.

Superior Donuts עלתה מ 0.9 ל 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.92 ל 5.20 מיליון צופים.

The Gifted ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.00 ל 2.92 מיליון צופים.

Lucifer ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.58 ל 3.26 מיליון צופים.

Supergirl נשארה על 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 1.89 ל 1.92 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

Scorpion עלתה מ 0.8 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 4.74 ל 5.13 מיליון צופים.

The Brave ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.03 ל 4.66 מיליון צופים.

9JKL נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 4.33 ל 4.42 מיליון צופים.

Valor ירדה מ 0.3 ל 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 940 אלף ל 1.00 מיליון צופים. 

אין תגובות: