יום שישי, 3 בנובמבר 2017

רייטינג: יום רביעי ה 1 בנובמבר 2017, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

"הישרדות" ירדה מ 1.7 ל 1.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 8.22 ל 7.69 מיליון צופים.

Modern Family ירדה מ 1.7 ל 1.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.96 ל 5.51 מיליון צופים.נתונים בינוניים: 

The Goldbergs ירדה מ 1.4 ל 1.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.49 ל 4.99 מיליון צופים.

American Housewife ירדה מ 1.3 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.75 ל 4.53 מיליון צופים.

Speechless ירדה מ 1.1 ל 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.15 ל 3.86 מיליון צופים.

The Blacklist עלתה מ 0.8 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.23 ל 5.25 מיליון צופים.

Riverdale נשארה על 0.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 1.62 ל 1.51 מיליון צופים.נתונים גרועים:

Designated Surviver נשארה על 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 3.94 ל 3.92 מיליון צופים.

Dynasty נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 720 ל 740 אלף צופים.

אין תגובות: