יום חמישי, 30 בנובמבר 2017

רייטינג: יום רביעי ה 29 בנובמבר 2017, תוצאות סופיות

נתונים טובים: 

"הישרדות" עלתה מ 1.4 ל 1.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 7.42 ל 8.27 מיליון צופים.

Modern Family ירדה מ 1.7 ל 1.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 5.96 ל 6.15 מיליון צופים.

Empire ירדה מ 2.0 ל 1.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.05 ל 5.05 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

Law & Order: Svu עלתה מ 1.1 ל 1.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.97 ל 7.07 מיליון צופים.

The Goldbergs ירדה מ 1.5 ל 1.4 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.63 ל 5.63 מיליון צופים.

Chicago P.D עלתה מ 1.2 ל 1.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 6.39 ל 6.95 מיליון צופים.

Star נשארה על 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 3.74 ל 3.67 מיליון צופים.

Speechless נשארה על 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 4.41 ל 4.20 מיליון צופים.

American Housewife ירדה מ 1.3 ל 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.89 ל 4.51 מיליון צופים.

Riverdale נשארה על 0.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 1.43 ל 1.45 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

Designated Survivor ירדה מ 0.8 ל 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.05 ל 4.03 מיליון צופים.

Dynasty נשארה על 0.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי נשארה על 640 אלף צופים. 

אין תגובות: