יום חמישי, 1 בנובמבר 2018

רייטינג: יום רביעי ה 31 באוקטובר 2018, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

הישרדות ירדה מ 1.5 ל 1.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 7.37 ל 7.06 מיליון צופים.

Modern Family ירדה מ 1.5 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.27 ל 5.01 מיליון צופים.

Empire ירדה מ 1.6 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 5.21 ל 4.23 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

Chicago Fire ירדה מ 1.4 ל 1.2 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 7.65 ל 7.97 מיליון צופים.

Chicago Med ירדה מ 1.2 ל 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 7.70 ל 7.77 מיליון צופים.

Chicago P.D ירדה מ 1.2 ל 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 6.64 ל 6.95 מיליון צופים.

The Goldbergs ירדה מ 1.3 ל 1.0 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.97 ל 4.79 מיליון צופים.

Single Parents ירדה מ 1.0 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.74 ל 3.65 מיליון צופים.

American Housewife ירדה מ 1.1 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.23 ל 4.14 מיליון צופים.

Star ירדה מ 1.2 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.75 ל 3.28 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

SEAL Team נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 5.38 ל 5.33 מיליון צופים.

A Milion Little Things נשארה על 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי ירדה מ 3.49 ל 3.31 מיליון צופים.

Criminal Minds נשארה על 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 4.28 ל 4.41 מיליון צופים.

אין תגובות: