יום רביעי, 28 בנובמבר 2018

רייטינג: יום שלישי ה 27 בנובמבר 2018, תוצאות סופיות


נתונים טובים: 

This Is Us עלתה מ 1.8 ל 2.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 7.91 ל 8.93 מיליון צופים.

The Voice עלתה מ 1.4 ל 1.5 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 8.22 ל 9.45 מיליון צופים.

The Conners ירדה מ 1.5 ל 1.4 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 6.94 ל 7.23 מיליון צופים.

New Amsterdam נשארה על 1.1 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 5.82 ל 6.26 מיליון צופים.

The Flash נשארה על 0.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 1.60 ל 1.78 מיליון צופים.


נתונים בינוניים: 

The Kids Are Alright נשארה על 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 4.22 ל 4.58 מיליון צופים.

Blackish עלתה מ 0.8 ל 0.9 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 3.48 ל 3.53 מיליון צופים.

The Rookie עלתה מ 0.7 ל 0.8 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 4.10 ל 4.38 מיליון צופים.

Black Lightning נשארה על 0.3 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 990 אלף ל 1.06 מיליון צופים.


נתונים גרועים: 

Lethal Weapon עלתה מ 0.6 ל 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ 2.79 ל 3.00 מיליון צופים.

Splitting Up Together עלתה מ 0.6 ל 0.7 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי מ2.73 ל 2.78 מיליון צופים.

The Gifted נשארה על 0.6 נק' מדד, ובמספר הצופים הכללי עלתה מ 1.89 ל 2.17 מיליון צופים.

אין תגובות: